jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Prohlídka města České Budějovice - Piaristické náměstí

Hroznová ulice mezi Masnými krámy a Komerční bankou nás záhy dovede na Piaristické náměstí. Pojmenováno je podle gymnázia, jež zde zřídil řád piaristů a které sídlilo v budovách kláštera. Ten je spolu s přilehlým kostelem Obětování Panny Marie nejstarší stavební památkou Českých Budějovic vůbec. Pozoruhodný je i fakt, že náměstí se nachází na místě někdejšího hřbitova, což nám připomíná kříž v dlažbě a také symbolické náhrobky.

Dominikánský konvent

S výstavbou dominikánského konventu bylo započato v okamžiku založení města. Definitivně dokončen však byl až kolem poloviny 14. století. V 17. století se dočkal stavebních úprav v barokním duchu, v roce 1728 musel být nákladně opraven poté, co byl silně poškozen požárem. O něco později byla zvýšena věž se zvonicí.

Kostel Obětování Panny Marie

České Budějovice - Dominikánský konvent s Bílou věží a kostelem Obětování Panny Marie, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Součástí areálu je gotická trojlodní bazilika kostela Obětování Panny Marie. Mimořádně cenné jsou nástěnné malby v jeho interiéru, z nichž některé pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Kostel je s klášterními budovami propojen chodbou, zaklenutou nádhernou gotickou křížovou klenbou. V některých svornících klenby jsou umístěny erby šlechticů, kteří svými dary přispěli na chod kláštera. Chodba vytváří ambit, jímž ze čtyř stran uzavírá klášterní zahradu neboli rajský dvůr.

Ze stěny kostela Obětování Panny Marie vyčnívá gotický kamenný chrlič v podobě obludy, připomínající žábu. K této zvláštní soše se váže pověst, která praví, že během výstavby kostela vlezla do jeho základů žába, která pak způsobovala borcení zdí chrámu. Nakonec se ji však zaříkáváním podařilo vypudit. Její socha ve zdi údajně bývala kdysi níže, ale postupně leze nahoru a až kamenná žába dosáhne střechy, kostel se podle pověsti zřítí a nastane konec světa.

Solnice

České Budějovice - Piaristické náměstí - Solnice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Nápadným objektem na Piaristickém náměstí je Solnice - gotická budova s malými okénky a nápadně vysokým a strmým štítem, opatřeným cimbuřím. Vystavěna byla roku 1531 a sloužila jako zbrojnice a sklad střelného prachu. Později byla přeměněna na sýpku a ještě později na úložiště soli. A právě tento její poslední účel jí dal název. V interiéru budovy, z většiny bohužel nepřístupném, se dochovalo původní středověké trámoví. V části Solnice dnes sídlí Motocyklové muzeum.

Ve štítu solnice můžete spatřit reliéfy tří kamenných tváří. Není přesně známo, co tato výzdoba představuje, ale podle pověsti jde o hlavy zlodějů, kteří byli přistiženi při krádeži v kostele Obětování Panny Marie a následně - právě o hlavu - zkráceni.

Piaristické náměstí opustíme a Hroznovou ulicí projdeme na Zátkovo nábřeží.