jasno
PÁ 18.12.
-1/4°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Doporučené cykloturistické trasy

Možnost spojit zdravý pohyb s poznáváním krás českobudějovického regionu nabízí hned několi cyklotras v okolí města České Budějovice.

Trasa č. 1

  Z Hluboké kolem Nové Obory
  41,0 km; středně náročná trasa; trekkingová kola

 • 0,0 Hluboká nad Vltavou – od r.1907 městem s řadou památek, jímž vévodí světoznámý zámek v duchu romantické tudorovské gotiky; původně gotickému hradu Froburg z 2. poloviny 13. stol., který prošel renesančními a barokními přestavbami, dali podobu v letech 1839-70 F. Beer, V. Neyenhof a F. D. Deworetzki.
 • 2,0 Zámostí – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí, místní část Hluboké od r. 1907; na tzv. „Pokutní louce“ je kamenný pomník připomínající poravu Záviše z Falkenštejna 24.8.1290.
 • 6,1 sv. Jan Nepomucký
 • 9,0 Poněšice – obec s částečně zachovalou lidovou architekturou; kovárna se zvoničkou; jihovýchodně od obce leží Poněšická obora o rozloze 1 581 ha, zvaná rovněž „Nová“, je určena k lovu jelenů.
 • 12,0 Líšnice – obec s několika statky blatského typu a jedním zvláště cenným špýchárkem.
 • 16,8 Radonice – obec se zbytky středověké tvrze na svém jihovýchodním okraji.
 • 18,8 Drahotěšice – jižně od obce se do 30. let našeho století nacházel 3 km dlouhý a asi 10 m mocný křemenný val; po jeho vytěžení zbylo koryto křemennými skalkami.
 • 21,9 Ševětín – obec s původně raně gotickým farním kostelem sv. Mikuláše s barokní dvoupatrovou věží. Cenná je také barokní jednopatrová fara a několik lidových staveb blatského typu.
 • 25,0 U Sv. Josefa – rozcestí v rozsáhlém Velechvínském polesí, východně kolem cesty ke Žďárskému rybníku jsou zaniklá sídla ze 13. stol.; množství cest a zářezů připomíná komunikace zřízené k likvidaci polomů po ničivé vichřici v r. 1908.
 • 27,0 Kolný – vesnička s kaplí sv. Floriána z 1. pol. 19. stol.
 • 29,0 Červený Újezdec – obec s novobarokní kaplí z r. 1896.
 • 32,7 Chata Na Kyselé vodě
 • 33,3 Obůrka
 • 35,5 U letiště
 • 36,5 Hosín – obec s novorománským kostele sv. Petra a Pavla z let 1898 – 1990, který byl postaven z glazovaných šamotových cihel; jako boční kaple zůstal zachován románský kostelík z 1. pol.12. stol., který sloužil už jako sakristie raně gotického kostela, ze kterého se zachovaly malby z 1. pol. 14. stol.
 • 39,2 Zámostí – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí.
 • 41,2 Hluboká nad Vltavou

Trasa č. 2

  K největším rybníkům Budějovické pánve
  45,0 km; lehká trasa; trekkingová kola

  0,0 České Budějovice – město zásadního významu pro jihočeský region bylo velkoryse založeno jako královské Přemyslem Otakarem II. r. 1265.
 • 2,3 Výstaviště
 • 4,4 U Hada
 • 8,4 Třebín
 • 11,0 Dubné – v okolí obce lidové zemědělské samoty tzv. „jednoty“; původně raně gotický kostel P. Marie ze 14. stol. má věž z r. 1901; empírová fara z r. 1846.
 • 11,8 Křenovice – v obci výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého z 1. pol 19. stol.
 • 14,5 Žabovřesky
 • 16,4 U Holubovské bašty
 • 18,5 Dehtáře – obec s lidovou kaplí z pol. 19 stol. leží pod hrází rekreačního rybníka Dehtář, který je svojí rozlohou 246 ha na 8. místě v ČR
 • 20,3 Břehov – obec s romantickou kaplí z 2. pol. 19. stol.
 • 24,3 Čejkovice – obec s klenutou kaplí z 1. pol. 19. stol. a barokním dvorem ze 17. stol.
 • 27,9 Bezdrevská bašta – renesanční stavba u hráze druhého největšího rybníka v ČR (393,5 ha), zbudován za Viléma z Perštějna v letech 1490-92 na místě menšího rybníka, je využíván také k rekreaci.
 • 29,0 Zámek Ohrada – barokní lovecký zámeček postavený v letech 1708-21 P. I. Bayerem; dnes lovecké, lesnické, rybářské, vorařské a zemědělské muzeum; malá zoologická zahrada byla založena v r. 1937.
 • 30,5 Podskalská louka
 • 32,5 Bavorovice – obec, jejíž jádro je památkovou zónou lidové selské architektury minulého století; výklenková kaple z 18. stol.
 • 34,5 České Vrbné – obec se stavbami lidové selské architektury, tiskárnou v bývalé elektrárně pivovaru, jejíž náhon byl upraven na kanál pro vodní slalom.
 • 38,7 Haklovy Dvory – blatské lidové zemědělské usedlosti doplňuje tradiční výklenková kaple z 14. pol. 19. stol.
 • 40,0 Zavadilka
 • 41,0 Sídliště Máj
 • 45,0 České Budějovice

Trasa č. 3

  Kolem Hněvkovické přehrady
  43,0 km; těžká trasa; trekkingová kola

 • 0,0 Hluboká nad Vltavou – od r. 1907 městem s řadou památek, jímž vévodí světoznámí zámek v duchu romantické tudorovské gotiky.
 • 9,2 Chlumec – obec s novorománskou kaplí z r. 1922 a dvě významnější lidové selské usedlosti z 2. pol minulého stol.
 • 10,3 Odbočka na Purkarec – ves s vorařskou tradicí, kterou dokládá balvan z Vltavy s kotvou jako pomník na návsi; původně gotický kostel sv. Jiří z přelomu 13. a 14. stol. byl v 19. stol. romanticky přestavěn.
 • 17,0 Litoradice
 • 19,3 Hráz Hněvkovické nádrže – je 191 m dlouhá a 30,5 m vysoká; při maximální, naplnění zadržuje jezero o délce 18,6 km, ploše 312 ha a objemu 22,2 mil. m3 vody.
 • 20,7 Hněvkovice na pravém břehu Vltavy - obec s jednopatrovým barokním zámkem, který je přestavbami velmi znehodnocen a dnes účelově využit; v roce 1991 byla jižně od obce dokončena přehradní nádrž pro potřeby jaderné elektrárny Temelín; dnes slouží také k rekreačním účelům.
 • 28,5 Hroznějovice
 • 30,3 Kostelec
 • 34,0 Poněšice – obec s částečně zachovalou lidovou architekturou; kovárna se zvoničkou; jihovýchodně od obce leží Poněšická obora o rozloze 1 581 ha, zvaná též „Nová“; je určena k chovu jelenů.
 • 40,8 Zámostí – stanice ČD Hluboká nad Vltavou – Zámostí je místní částí Hluboké od r. 1907; na tzv. „Pokutní louce“ je kamenný pomník připomínající popravu Záviše z Falkenštejna 24. 8. 1290.
 • 42,8 Hluboká nad Vltavou

Trasa č. 4

  Z Budějovic přes Zlatou Korunu a Římov
  54,6 km; lehká trasa; silniční a trekkingová kola

 • 0,0 České Budějovice – založeny králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše.
 • 6,1 Boršov nad Vltavou – pozdně gotický kostel z 15. století se soudobými nástěnnými malbami; kaplička z r. 1719.
 • 10,0 Kamenný Újezd – pozdně gotický kostel z konce 15. století; u parčíku jižně od kostela boží muka.
 • 19,2 Zlatá Koruna – klášterní chrám Nanebevzetí P. Marie.
 • 25,5 Mojné
 • 30,8 Velešín – zbytky koněspřežní železnice; původní renesanční radnice z r. 1611; zřícenina hradu z 13. století na ostrohu nad Malší 2 km od obce.
 • 34,8 Římov – rozsáhlý církevní poutní komplex vybudovaný během 17. a 18. stol.
 • 40,2 Doudleby – na místě pův. slavníkovského hradiště postaven před r. 1350 kostel sv. Vincence; barokní kaple P. Marie.
 • 43,7 Plav – lidové selské usedlosti
 • 48,7 Roudné – selské usedlosti blatského typu; kaplička z r. 1704; mohylové pohřebiště.
 • 54,6 České Budějovice

Trasa č. 5

  Kolem dolního toku Malše
  33,0 km; středně náročná trasa; silniční a trekkingová kola

 • 0,0 České Budějovice – kulturní a správní středisko jižních Čech.
 • 5,9 Staré Hodějovice – novogotická kaple z r. 1900.
 • 10,0 Borovnice – novogotická kaple z r. 1898
 • 13,0 Střížkov – statky s barokními štíty
 • 15,4 Komařice – renesanční zámek z let 1565 – 1566.
 • 19,2 Římov
 • 22,3 Doudleby
 • 24,3 Plav
 • 28,3 Roudné
 • 33,5 České Budějovice – soutok Vltavy a Malše