zataženo
ČT 19.9.
8/12°
skoro jasno
PÁ 20.9.
6/13°
jasno
SO 21.9.
7/17°

Historie města České Budějovice do 17. století

Pravděpodobně již v 6. století n. l. žily v této oblasti slovanské kmeny. Na počátku 13. století je prokázána existence menší osady na pravém břehu řeky, přibližně 1 km severně od soutoku Vltavy s Malší. Osada se podle svých majitelů, poměrně významného šlechtického rodu Budivojů, nazývala Budivojovice.

Založení města České Budějovice

Založení města České Budějovice - zvoleno bylo strategicky výhodné místo chráněné ze dvou stran řekami Vltavou a Malší. Na severní a východní straně chránil město z větší části uměle vybudovaný vodní kanál, Mlýnská stoka., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Roku 1265 zde založil král Přemysl Otakar II. (asi 1233 - 1278) v rámci posilování své moci v jižní části Čech nové královské město. Protože k tomu došlo téměř „na zelené louce“, mohli si projektanti dovolit vyměřit střed města a přilehlé ulice opravdu velkoryse. Velké čtvercové náměstí a pravoúhlá síť širokých ulic jsou dodnes ukázkovým příkladem moderního středověkého města severoitalského typu. Zvoleno bylo i strategicky výhodné místo chráněné ze dvou stran řekami Vltavou a Malší. Na severní a východní straně chránil město z větší části uměle vybudovaný vodní kanál, Mlýnská stoka. Zároveň probíhala i výstavba městského opevnění. Současně s městem byl založen dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, jež je nejstarší stavební památkou Českých Budějovic.

Jak je uvedeno výše, České Budějovice vznikly jako opora královské moci v jižních Čechách, a to zejména proti rozpínavému rodu Vítkovců (a později Rožmberků), kteří ve 13. století převážnou část jižních Čech ovládali. Právě jejich útokům muselo město v pozdějších letech opakovaně čelit a několikrát bylo dobýváním silně poškozeno.

České Budějovice za vlády Karla IV.

Ve 14. století docházelo k postupnému oslabování přímého vlivu krále na dění ve městě a moc zvolna přecházela do rukou měšťanů. Okolo poloviny 14. století král Karel IV. udělil Budějovicím několik důležitých výsad: v okruhu jedné míle okolo města bylo zakázáno vařit pivo a nesměli se zde usazovat žádní řemeslníci. A dále, všichni obchodníci museli na své cestě z Rakouska učinit povinnou zastávku v Budějovicích a nabídnout zde své zboží k prodeji. I díky těmto privilegiím se město počalo značně vzmáhat.

Za husitských bouří stály Budějovice na straně nepřátel kalicha, přesto na něj Jan Žižka se svým vojskem nikdy nezaútočil. Mohutný pás hradeb s baštami, dobudovaný na počátku 14. století, zřejmě budil i u tohoto obávaného vojevůdce značný respekt.

České Budějovice - Náměstí Přemysla Otakara II. při pohledu z Černé věže., foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.