Podzemí v Úsilném

Cyklovýlet vás provede z Hluboké nad Vltavou malebnými jihočeskými vesničkami s mnoha zajímavostmi. Vydáte se do podzemí, připomenete si minulost rudolfovského stříbronosného revíru, zavítáte na poutní místa, napijete se z léčivého pramene, uvidíte selské baroko a třeba si i zarybaříte. Trasa o délce 20 km Vás povede převážně po asfaltových a šotolinových cestách.

Cyklovýlet vás provede z Hluboké nad Vltavou malebnými jihočeskými vesničkami s mnoha zajímavostmi. Vydáte se do podzemí, připomenete si minulost rudolfovského stříbronosného revíru, zavítáte na poutní místa, napijete se z léčivého pramene, uvidíte selské baroko a třeba si i zarybaříte. Trasa o délce 20 km Vás povede převážně po asfaltových a šotolinových cestách.

Kudy kam: centrální parkoviště v Hluboké nad Vltavou – Zámostí – hned za mostem doprava po zelené (na louce mezi stromy Závišův pomník) do Hosína – po CT 1054 do Hrdějovic – u točny napojení na modrou a po modré kolem kapličky lesem do Borku – doprava ulicí Pod Vodárnou, Pod Lesem, U školky, Na Výsluní a doleva přes hl. silnici – ulicí Žižkova, doleva ulicí Dlouhá a poté doprava do Úsilného – přes kruhový objezd a Makra do Hrdějovic – po CT 122 a poté 1052 – doleva k pískovně Závlahy – po pravém břehu Vtavy a doprava do Opatovic – po modré do Zámostí – doleva přes most do Hluboké nad Vltavou

Co vidět:
Hluboká nad Vltavou – za poznáním na zámek a do Alšovy jihočeské galerie, za adrenalinem a zábavou do Sportovně-relaxačního areálu, letní plovárnu, golfové hřiště či za zvířátky do Zoo Hluboká
Zámostí – kamenný Závišův pomník připomínající místo popravy Záviše z Falkenštejna v srpnu 1290.
Hosín – novogotický kostel sv. Petra a Pavla z konce 19. stol, který v sobě ukrývá apsidu původního románského kostelíku – nejstarší stavbu na Českobudějovicku. Uvidíte i několik pěkných ukázek selského lidového baroka. Nedaleko letiště Hosín.
Hrdějovice – kaple Panny Marie na návsi z pol 18. stol a poutní kaple Panny Marie Lurdské na Těšíně s léčivou studánkou. Kdysi dávno, snad už na poč. 16. stol., byla u zdejšího pramene postavena roubená svatyně, k níž přicházeli lidé postižení nejrůznějšími nemocemi.
Borek – bývalá schwarzenberská zájezdní hospoda (klasicistní stavba z let 1815–1816), směrem na sever bývalé kaolinové doly Orty, díky nimž se České Budějovice staly postupně tužkařskou velmocí. Vstup do podzemí s unikátní sítí pravoúhlých chodeb je však kvůli bezpečnosti zakázán.
Úsilné: Eliášova dědičná štola – tato bývalá odvodňovací štola, dnes přístupná veřejnosti, sloužila kdysi k odvodňování dolů v Rudolfovském rudním revíru, a dodnes nabízí pitnou vodu. Ražení štoly bylo započato na den sv. Eliáše 20. července roku 1574. Z původní přes 3 km dlouhé štoly je přístupný 350 m dlouhý úsek mezi Úsilným a vodárenskou šachtou u silnice Hůry–Úsilné.
Bronzová kašna s oslem a dvěma bizarními tvory, z nichž prýští lahodná minerální voda z Eliášovy štoly; u kašny novogotická kaple sv. Václava z roku 1900.
Několik staveb ve stylu jihočeského selského baroka, zajímavé jsou především štíty s velkými volutami: nejpozoruhodnější je statek čp. 1 "U Sukdolů", údajně s největšími volutami v kraji, a čp. 9 "U Prokšů".
Opatovice – chráněná památková zóna, další vesnička s klasickými selskými usedlostmi ve stylu selského baroka a Kaplí Nejsvětější Trojice z roku 1863.

Co zažít:
- užijte si krásné výhledy na České Budějovice a celou budějovickou pánev z vyvýšené vesničky Hosín
- navštivte poutní místo v Hrdějovicích a napijte se ze studánky s léčivým pramenem
- sestupte do hlubokého podzemí a prohlédněte si Eliášovu dědičnou štolu v Úsilném. Trasa vede po kovových chodníčcích, strop štoly místy zdobí krápníková brčka a sintrové polevy. Prohlídky možné po předchozí telefonické domluvě.
- osvěžte se křišťálovou minerálkou z podzemí v Úsilném z místní fontánky a poseďte přitom na jedné z okolních laviček (pitná voda je k dispozici zdarma a celoročně)
- odpočívejte a zarybařte si na pískovně Závlahy, pravidelně zarybňovanou trofejními rybami, a nechte si v místní restauraci připravit z vašeho úlovku nějakou specialitu.

Kontakty:
www.hluboka.cz, www.eliasovastola.cz, www.rybolov-zavlahy.cz

Podzemí v Úsilném, Kam na výlet České Budějovice