Z Třeboně do Vlkova

Srdcem Třeboňska z Třeboně do Vlkova

Pěší výlet z Třeboně do Vlkova vás zavede na jedny z nejhezčích míst na Třeboňsku. Na trase na vás čekají slavná díla našich velkých rybníkářů, písečné duny, technické památky a třeba i koupání. Trasa je dlouhá 24 km, vede po zpevněných i nezpevněných cestách nenáročným rovinatým terénem. Nástupní i cílové místo leží na vlakovém spojení.

Zajímavá místa na trase:
Trasa začíná v Třeboni a přibližně její první třetina kopíruje trasu NS Okolo Třeboně.

Srdcem Třeboňska z Třeboně do Vlkova

Pěší výlet z Třeboně do Vlkova vás zavede na jedny z nejhezčích míst na Třeboňsku. Na trase na vás čekají slavná díla našich velkých rybníkářů, písečné duny, technické památky a třeba i koupání. Trasa je dlouhá 24 km, vede po zpevněných i nezpevněných cestách nenáročným rovinatým terénem. Nástupní i cílové místo leží na vlakovém spojení.

Zajímavá místa na trase:
Trasa začíná v Třeboni a přibližně její první třetina kopíruje trasu NS Okolo Třeboně. Výchozím bodem je vlaková zastávka Třeboň-Lázně, odkud po modré turistické značce vyrážíme směrem k městské části Třeboně „Na Kopečku“. Modrá turistická značka po necelých 800 m před Kotěrovou vodárnou uhýbá doleva. Vycházíme z města a přes most přes silnici I. třídy a následně kolem Stupského rybníka se dostaneme ke kapli sv. Víta a blízké Pergole u sv. Víta (možnost občerstvení) (1,5 km). Pokračujeme dál po modré turistické značce, po hrázi rybníku Zadní Kouty, Hraničního rybníku a posléze lesem do Nové Hlíny k turistickému rozcestníku (2,3 km). Zde uhýbáme doleva a držíme se stále modré značky, jež nás po hrázi rybníku Vítek a poté po silnici I. třídy zavede do Staré Hlíny (možnost občerstvení) (2,6 km).

Velmi fotogenický pětiobloukový kamenný most přes rybník Vítek u Staré Hlíny se stal oblíbeným místem filmařů. V roce 1954 z něj v pohádce Byl jednou jeden král sypali pochopové do vody nasbíranou sůl a v roce 1999 z tohoto mostu házeli do vody zlého krále a princeznu v pohádce Z pekla štěstí. U Staré hlíny se nachází ještě jeden takový most – je dvanáctiobloukový a stejně jako ten přes rybník Vítek je z konce 18. století a je pravděpodobně dílem Josefa Rosenauera, jenž ve službách Schwarzenberků vyprojektoval na Šumavě proslulý Schwarzenberský kanál.

Ve Staré Hlíně se odbočením doleva napojíme na NS Rožmberk a míříme po modré značce k rozcestí u Hodějovského rybníka (1,6 km). Zde opouštíme modrou značku a uhýbáme vlevo na cestu (stále NS Rožmberk) k turistickému rozcestníku Smitka (1,6 km).

Odbočíte-li zde doleva (červená turistická značka, NS Rožmberk), přibližně po 100 m se dostanete k bezpečnostnímu přelivu rybníka Rožmberk a odtud dubovou alejí k hrázi rybníku Rožmberk, největšímu rybníku v ČR. V místech bezpečnostního přelivu nyní stojí pomník, který zde po povodních v roce 2002 nechali Třeboňští rybáři postavit Jakubovi Krčínovi za jeho geniální dílo. Na pomníku jsou rysky s letopočty připomínající výšku vody při jednotlivých povodních, které náš největší rybník přečkal bez úhony.

My ale na rozcestí neuhýbáme a pokračujeme rovně po červené lesem do Kempu Lužnice (2,3 km). Na začátku kempu odbočíme vpravo a míříme dál po červené. Zastavit se můžeme u Přírodní rezervace Slepičí vršek, která tu chrání písečný přesyp (dunu o rozloze 1,8 ha), který vznikl navátím jemného písku z náplavů nedaleké řeky Lužnice. Naváté písky zde vytvořily protáhlé návrší převyšující okolní terén o tři až čtyři metry. Díky specifickým podmínkám přesypu zde žijí zajímavé a unikátní společenstva pískomilných a teplomilných rostlin a živočichů.

Od Slepičího vršku pokračujeme po červené značce po hrázi rybníka Potěšil, překročíme silnici II. třídy a skrze obec Klec (možnost občerstvení) míříme k Nadějské rybniční soustavě (4,4 km), jež patří k nejkrásnějším a zároveň největším na Třeboňsku. Základ soustavy tvoří rybníky Naděje a Skutek, které v letech 1577-1579 založil Jakub Krčín z Jelčan. Rybniční soustava byla rozšířena o řadu dalších menších rybníků půvabných názvů za éry Josefa Šusty koncem 19. století. Rybníky oddělují pouze úzké hrázky vyzývající k procházkám.

Na konci obce Klec U Penzionu U Kačerů červená značka uhýbá vlevo a vede po hrázích rybníků Víra a Naděje k turistickému rozcestníku Naděje u rybníků Horák a Rod (2,2 km). Míříme doleva stále po červené, která vede nejprve po hrázích rybníků Fišmistr, Baštýř, Pěšák, Pražský, poté překročíme železniční trať a dále pokračujeme po hrázích rybníků Překvapil, Nový, kolem samoty U Nohavů a rybníku Krajina do obce Vlkov (možnost občerstvení) k železniční stanici (4,3 km). Pro cestu zpět do Třeboně využijeme vlakové spojení (www.idos.cz).

NÁŠ TIP: Třeboňsko sice nemá moře, ale přesto zde najdete pláže, a dokonce písečné duny. Nevěříte? Sami se přesvědčíte, vydáte-li se NS Veselské pískovny. Okružní cesta kolem umělých jezer, která jsou pozůstatkem těžby štěrkopísku, je dlouhá 7 km a celkem 14 zastavení upozorňují na výskyt jedinečných a většinou i chráněných druhů rostlin a živočichů. K pískovnám neodmyslitelně patří chráněná lokalita Písečný přesyp u Vlkova, což je téměř hektar pouště s jedinečnou faunou a flórou. Společně s nedalekým Slepičím vrškem u Lužnice je jedinou ukázkou vátých písků v jižních Čechách. Pískovny jsou v létě oblíbeným místem ke koupání. Z Vlkova vás k nim dovede žlutá turistická značka (4 km z železniční zastávky).

Z Třeboně do Vlkova, Kam na výlet České Budějovice