Za selským barokem (Zbudov)

Na Zbudovská blata za selským barokem

Na výletě na Zbudovská blata potkáte šest vesnických památkových rezervací a zón, a řadu dalších unikátních historických i přírodních památek. Výlet je určen ne jen milovníky lidové architektury, ale potěší všechny, kteří si chtějí užít klidu autentického jihočeského venkova v této krajině rybníků se zvláštní atmosférou.?

Typickým znakem místních vesnic jsou lidové stavby, převážně z poloviny 19. století, tzv. Blatského typu, nazývané Jihočeské selské baroko, které se staly neodmyslitelným symbolem jihočeské krajiny. Slovo blata znamená v Čechách bažiny, mokřiny, rašeliniště nebo močály.

Na Zbudovská blata za selským barokem

Na výletě na Zbudovská blata potkáte šest vesnických památkových rezervací a zón, a řadu dalších unikátních historických i přírodních památek. Výlet je určen ne jen milovníky lidové architektury, ale potěší všechny, kteří si chtějí užít klidu autentického jihočeského venkova v této krajině rybníků se zvláštní atmosférou.?

Typickým znakem místních vesnic jsou lidové stavby, převážně z poloviny 19. století, tzv. Blatského typu, nazývané Jihočeské selské baroko, které se staly neodmyslitelným symbolem jihočeské krajiny. Slovo blata znamená v Čechách bažiny, mokřiny, rašeliniště nebo močály. Takzvaná Zbudovská blata, jinak také zvaná Svobodná, Hlubocká či Vladislavská, jsou historickým územím mezi Netolicemi a Hlubokou. Historických blatských obcí by celkem devět.

Informace o trase

Okruh je dlouhý asi 25 km, vede nenáročným terénem a je vhodný i pro rodiny s dětmi. Vede převážně po stávajících značených cyklotrasách, část i po trase naučné cyklostezky Historická krajina Netolicko.

Zastavení a zajímavosti na trase

1. Poděhusy – zaniklý hrad, Hrad patřil od 13. století k majetku Rožmberků. Roku 1421 byl vypálen Janem Žižkou a nebyl již obnoven. Archeologická památka.

2. Podeřiště – Řada původních statků, hodnotná stavba typu selského baroka č. p. 16, návesní kaple a gotická kamenná boží muka u domu č. p. 40.

3. Lékařova Lhota – osada, zachovány lidové stavby a mlýn

4. Sedlec – na místním hřbitově s vodním příkopem stála původně tvrz. Zachovány stavby selského baroka. Známá restaurace Blata.

5. Plástovice – vesnická památková rezervace. Jedna z nejzachovalejších blatských vesnic s množstvím staveb selského baroka. Plástovická kovárna je symbolem selského baroka.

6. Zbudov – vesnická památková rezervace. Množství staveb selského baroka, vč. statku č. p. 1 Jakuba Kubaty.

7. Pomník Zbudovského rychtáře Jakuba Kubaty, popraveného vůdce vzbouřených blatských sedláků v roce 1581, nedaleko velké kameny označující místo popravy a místo kde byl pochován.

8. Vlhlavy – vesnice na břehu Vlhlavského rybníka. Nejzachovalejší stavba selského baroka je statek č. p. 5.

9. Malé Chrášťany – vesnická památková rezervace. Unikátně zachovalý celek obce ve stylu selského baroka.

10. Tupesy – stavby selského baroka, usedlost č. p. 13 z r. 1896, kovárna na návsi z 1848

11. Radošovice – řada zemědělských usedlostí blatského typu se špýchary pocházejí z 19. století. Kaple Panny Marie se zvoničkou a hodinami je datovaná 1823.

12. Němčice – dominantou je původně románsko – gotický kostel sv. Mikuláše, jedna z nejcennějších a nejstarších kulturních památek regionu. Řada původních staveb lidové architektury chráněná stavba selského baroka č. p. 6.

13. Mahouš – vesnická památková zóna. Na rozlehlé návsi je množství staveb selského baroka, památkově chráněná je usedlost č. p. 26. Kovárna na návsi je jednou nejlépe dochovaných památek svého druhu v jižních Čechách vůbec.

14. Olšovice – Chráněná návesní kaplička a statek č. p. 28. Unikátní je chráněná 400 let stará planá hrušeň.

Za selským barokem (Zbudov), Kam na výlet České Budějovice