Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik

Je organizací pro vodohospodářskou činnost a správu a údržbu vodních toků v celém povodí řeky Vltavy. Celkem na tomto území pečuje o téměř 22 000 kilometrů vodních toků.
Závod Horní Vltava spravuje toky od státní hranice s Německem a Rakouskem až po vodní nádrž Orlík. Vytváří podmínky pro realizaci odběrů povrchové vody pro průmysl i pro úpravu na vodu pitnou. Zároveň obhospodařuje přehrady, nádrže, jezy, protipovodňové hráze, úpravy koryt vodních toků a další technická díla ve vlastnictví státu.

Povodí Vltavy, státní podnik

Je organizací pro vodohospodářskou činnost a správu a údržbu vodních toků v celém povodí řeky Vltavy. Celkem na tomto území pečuje o téměř 22 000 kilometrů vodních toků.
Závod Horní Vltava spravuje toky od státní hranice s Německem a Rakouskem až po vodní nádrž Orlík. Vytváří podmínky pro realizaci odběrů povrchové vody pro průmysl i pro úpravu na vodu pitnou. Zároveň obhospodařuje přehrady, nádrže, jezy, protipovodňové hráze, úpravy koryt vodních toků a další technická díla ve vlastnictví státu.
Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje na jihu Čech devět vodních nádrží (VN) vybudovaných na významných vodních tocích (na řece Vltavě VN Lipno I, VN Lipno II, VN Hněvkovice, na řece Malši VN Římov, na řece Blanici VN Husinec, na řece Stropnici VN Humenice, na řece Černé VN Soběnov a na Studenském potoce VN Karhov a VN Zhejral).

Navíc ještě dvacet nádrží vybudovaných na drobných vodních tocích. Dále spravuje 153 jezů a řadu protipovodňových staveb. Kromě toho se stará o Vltavskou vodní cestu s plavebními objekty (plavební komory České Vrbné, Hluboká nad Vltavou, Hněvkovice, Hněvkovický jez a Kořensko), ochranný přístav České Vrbné a několik přístavišť.

Z těch význačnějších vodních nádrží je třeba vyzdvihnout vodní nádrž Lipno I, které se také říká Jihočeské moře. Díky svému velkému retenčnímu (ochrannému) prostoru významnou měrou přispívá k ovlivnění povodňových stavů a tím i zabránění škodám. Také se stalo charakteristickým jihočeským místem pro odpočinek a sport.

Další významnou nádrží je přehrada Římov, která slouží jako zásobárna pitné vody pro velké části jižních a části středních Čech. Za zmínku stojí i nádrž Husinec na řece Blanici – její přehradní hráz je zajímavá svým stavebním provedením – jedná se o poslední zděnou přehradu v ČR.

Zajímavý účel má vodní nádrž Hněvkovice, která zajišťuje dostatek chladicí vody pro jadernou elektrárnu Temelín.

Z jezů svým provedením zaujme technická památka – hydrostatický jez Loučovice (Huber-Lutz) na Vltavě. Zajímavý svým řešením je válcový jez v Písku na řece Otavě, který tvoří spodní stavbu silničního mostu, jenž má podpory postavené na pilířích jezu.

Podnik Povodí Vltavy, státní podnik, navazuje i na stavby našich dávných předků – na dílo Jakuba Krčína z Jelčan, který vybudoval Novou řeku, spojnici mezi Lužnicí a Nežárkou. Součástí tohoto na svou dobu velkorysého projektu byly Novořecké hráze a rozdělovací objekt Novořecké splavy. Obě tato vodní díla byla po povodních v roce 2002 zrekonstruována a po koruně Novořeckých hrází byla vybudovaná stezka pro pěší a cyklisty.

Povodí Vltavy, státní podnik, také zrekonstruoval v obci Plav na řece Malši rechle z let 1895–1896 (technické zařízení pro zachycení plaveného dříví). Po rekonstrukci v roce 2007 byla stavba prohlášena za kulturní památku.

 

Holečkova 3178/8
Praha
www.pvl.cz
www.facebook.com/povodivltavy

   

Povodí Vltavy, Služby a tipy České Budějovice