Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou)

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

 • Jediné muzeum umění v Jihočeském kraji, patří k pěti největším institucím svého druhu v ČR a svou sbírkou se řadí mezi nejvýznamnější české instituce.
 • Sbírky gotického umění, holandského umění z 16. – 18. století, sbírky moderního a současného umění.
 • Funguje od roku 1953 a ve svém názvu nese jméno slavného jihočeského rodáka, malíře a ilustrátora Mikoláše Alše (1852–1913).
 • Od roku 1956 je hlavním sídlem galerie neogotická jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou, která slouží pro prezentaci pravidelných atraktivních výstavních projektů.

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

 • Jediné muzeum umění v Jihočeském kraji, patří k pěti největším institucím svého druhu v ČR a svou sbírkou se řadí mezi nejvýznamnější české instituce.
 • Sbírky gotického umění, holandského umění z 16. – 18. století, sbírky moderního a současného umění.
 • Funguje od roku 1953 a ve svém názvu nese jméno slavného jihočeského rodáka, malíře a ilustrátora Mikoláše Alše (1852–1913).
 • Od roku 1956 je hlavním sídlem galerie neogotická jízdárna zámku Hluboká nad Vltavou, která slouží pro prezentaci pravidelných atraktivních výstavních projektů.
 • Odborné i popularizační výstavy, prezentace vlastních sbírkových fondů, projekty vzniklé v kooperaci s externími kurátory a jinými galerijními a privátními subjekty.
 • Řada doprovodných programů – komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty, divadelní představení či filmové projekce.
 • Pobočky:

Wortnerův dům, U Černé věže 343/22, 370 01 České Budějovice
Goticko-renesanční měšťanský dům se nachází v historickém centru Českých Budějovic. Prostory slouží k pravidelným výstavám instalovaným v několika sálech a je zde také umístěna stálá expozice soch ze sbírek AJG.

Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, 391 65 Bechyně
Pobočka sídlila až do nedávna v prostorách bývalého zámeckého pivovaru u zámku v Bechyni. Díky projektu IROP byl zrekonstruován bývalý Dům služeb v ul. Novodvorská 301 a tento objekt se stal novým sídlem pobočky s celoročním provozem. Je zde umístěna pravidelně obměňovaná stálá expozice keramiky a porcelánu a další výstavy.

Objekt Sparta, Puklicova 1047/41, 370 04 České Budějovice
Objekt Sparta v Českých Budějovicích je od roku 2019 další pobočkou ve správě AJG. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy zde byly zřízeny nové depozitáře, restaurátorsko-konzervátorské středisko a zázemí edukačního oddělení. Objekt slouží také účelu výtvarných kurzů Ateliéru Alšovka.

Alšova jihočeská galerie (Hluboká nad Vltavou), Zážitky České Budějovice