Indická restaurace (České Budějovice)

Chelčického 10, Piaristická ulice 22/8
České Budějovice
Phone: 386 359 355, 608 527 536, 387 203 844
indickarestaurace@seznam.cz
www.indickarestaurace.cz

Indická restaurace (České Budějovice), Gastronomy České Budějovice